3-2-1-go!

De leerlijn animatie van Studio Z is een complete oplossing voor het integreren en borgen van creatieve media educatie in je school. Met deze leerlijn haal jij de creatieve media experts van Studio Z virtueel in je klas. Je hoeft dus zelf geen expert te worden en je kan meteen creatief aan de slag met jouw groep.

 • Team training

  Je start met een korte en motiverende team training waarbij je leert werken met de technieken, de online lessen en de werkvormen in de klas.

 • Lesmiddelen & materialen

  Je ontvangt een set animatie studio's, prachtige posters met handige tips voor in de klas en bij elke les handige werkbladen voor de leerlingen.

 • Plug & play

  Alle lessen zijn compleet uitgewerkt in onze leeromgeving. Jij hoeft dus alleen de beknopte lesbrief door te lezen, printjes te maken en op play te drukken!

 • Persoonlijke feedback

  Je uploadt resultaten naar Studio Z en ontvangt een video waarin onze animatie experts persoonlijke feedback geven aan jouw leerlingen. Met handige tips & tricks om de animaties nog mooier te maken!

 • Integratie in het curriculum

  De lessen in de leerlijn zijn eenvoudig te koppelen aan andere vakken. Geef je leerlingen bijvoorbeeld in module 2 van de leerlijn de opdracht een explainer animatie over een specifiek thema te maken.

 • Leer lessen maken

  Je leert hoe je als leerkracht zelf animatie lessen kunt ontwikkelen voor je eigen groep. Met onze handige methode is lesontwikkeling leuk, inspirerend en zo gebeurd!

Watch Intro Video

VIDEO

De leerlijn uitgelegd in 3 minuten

LEERLIJN ANIMATIE - MODULE 1

Stap voor Stap Stop Motion

De basics van Stop Motion Animatie

In de eerste 7 lessen werken we aan de creatieve basis skills van jouw leerlingen. Van verschillende animatie technieken tot design, storytelling, sound design, alle facetten van het animatie vak komen aan bod. Aan het einde van deze serie lessen is de creatieve gereedschapskist van jouw leerlingen gevuld en zijn ze klaar voor de next level!

 • LES 1: Introductie in Stop Motion Animatie

 • LES 2: Motion Design met Tekst

 • LES 3: Animeren met Zap de Robot

 • LES 4: Animeer jezelf als cut-out karakter!

 • LES 5: Editing & Sound Design voor Animatie

 • LES 6: Animeer je Handen

 • LES 7: Magic Tricks met Animatie

LEERLIJN ANIMATIE - MODULE 2

Explainer Animatie Explained

Een project van 5 lessen

In de tweede module gebruiken je leerlingen hun opgedane animatie & storytelling skills om in 5 lessen een explainer animatie te maken. Jij kiest het thema. Je leerlingen leren een thema onderzoeken, een vraag formuleren en hier een antwoord op zoeken. Vervolgens schrijven ze een script, maken ze een storyboard en ontwerpen en animeren ze hun eigen explainer animatie. Zo leren je leerlingen met creatieve media antwoord geven op complexe vragen.

 • LES 1: Introductie Explainer Animatie

 • LES 2: Communiceren met Beeldtaal

 • LES 3: Storyboard en Ontwerp

 • LES 4: De Explainer Animeren

 • LES 5: Editing & Muziek voor Explainer Animatie

Perfect voor CMK

Deze leerlijn past perfect in het kader van een CMK traject en het geeft antwoord op de uitdagingen die hierbij komen kijken

 • Gericht op professionalisering van de school

 • De leerkracht werkt stapsgewijs actief met de creatieve disciplines

 • Borging van de leerlijn is vanaf de start verankerd in het traject

Jouw docenten in deze leerlijn

Creatieve duizenpoten


Janko Bartelink

Eigenaar Studio Z, Docent Creatieve Media, 2D & 3D AnimatorLot van Rijswijk

Docent Creatieve Media, Illustrator & Animator

Animaties van onze docenten

Onze docenten zijn allemaal creatieve media professionals. Wil je hun creatieve skills in actie zien?

Waarom deze leerlijn?

De visie van Studio Z op creatieve educatie

Wij leven in een snel veranderende en complexe wereld. De uitdagingen die je als mens in je leven tegenkomt en die we als mensheid samen moeten aangaan worden steeds complexer. En de problemen die ontstaan worden steeds groter en urgenter. De enige manier waarop we dit samen kunnen oplossen is door maximale inzet van onze creativiteit en ons vermogen tot samenwerken. Ons geluk en ons succes, individueel én als collectief staan op het spel. Sterker nog, ons voortbestaan hangt ervan af.

Een mooie toekomst begint bij de allerjongsten. Degenen die van ons de aarde erven en daarmee de situatie die we met zijn allen gecreëerd hebben. Dit is wat nodig is om deze mooie toekomst te waarborgen; Kinderen leren vanaf de basisschool hun creativiteit en vindingrijkheid te ontplooien en in samenwerking grootse oplossingen te creëren voor complexe vraagstukken. Ze leren denken, leren, maken, doen én ze leren hierover communiceren. Dit zijn dé basis skills die de volwassenen van de toekomst nodig hebben om een actieve rol in te kunnen nemen bij het vinden van oplossingen voor de complexe problemen waarmee zij geconfronteerd gaan worden.

Met de leerlijn animatie helpen wij scholen bij het opleiden van de creatieve oplossers die onze samenleving nodig heeft. Leerlingen leren in deze leerlijn kritisch kijken en denken, vragen formuleren, thema's onderzoeken en antwoorden vinden. Ze leren hoe ze hun ideeën kunnen communiceren met behulp van beeldtaal, storytelling en digitale media. En ze leren hoe ze in onderlinge samenwerking projecten uit kunnen voeren en taken te verdelen. En niet te vergeten, ze leren dat dit alles ontzettend leuk en inspirerend is!